ik ben ambitieus

i am ambitious

ik ben avontuurlijk

i am adventurous

ik ben bedachtzaam

i am thoughtful

ik ben behulpzaam

i’m helpful

ik ben belangstellend

i am interested

ik ben bemiddelaar

i am mediator

ik ben bescheiden

i am modest

ik ben betrouwbaar

i am reliable

ik ben consequent

i am consistent

ik ben creatief

i am creative

ik ben direct

i am direct

ik ben doelgericht

i am focused

ik ben doorzetter

i am a go-getter

ik ben duidelijk

i’m clear

ik ben eerlijk

i’m honest

ik ben enthousiast

i am enthusiastic

ik ben evenwichtig

i am balanced

ik ben flexibel

i’m flexible

ik ben gedisciplineerd

i am disciplined

ik ben geduldig

i am patiënt

ik ben gemoedelijk

i am generous

ik ben genieter

i am enjoyer

ik ben gevoelig

i am sensitive

ik ben gul

i am generous

ik ben handig

i’m handy

ik ben humoristisch

i’m humorous

ik ben idealistisch

i am idealistic

ik ben ijverig

i am zealous

ik ben initiatiefrijk

i am initiative

ik ben empatisch

i am empathic

ik ben inspirerend

i am inspirational

ik ben intelligent

i am intelligent

ik ben analyserend

i am analytical

ik ben een goed luisteraar

i am a good listener

ik kan relativeren

i can put things into perspective

ik ben krachtig

i am powerful

ik ben levendig

i am vivid

ik ben een makkelijke prater

i am an easy talker

ik ben mild

i am mild

ik ben moedig

i am brave

ik ben nieuwsgierig

i’m curious

ik ben nuchter

i am sober

ik ben openhartig

i am candid

ik ben oplettend

i am observant

ik ben optimistisch

i am optimistic

ik ben ordelijk

i am orderly

ik ben organisator

i am organiser

ik ben praktisch

i am practical

ik ben respectvol

i am respectful

ik ben rustig

i’m calm

ik ben serieus

i am serious

ik ben speels

i am playful

ik ben spontaan

i am spontaneous

ik ben tactvol

i am tactful

ik ben tevreden

i am satisfied

ik ben toegewijd

i am committed

ik ben vastberaden

i am determined

ik ben veelzijdig

i am versatile

ik ben verantwoordelijk

i am responsible

ik ben verdraagzaam

i am tolerant

ik kom voor mezelf op

i stand up for myself

ik ben vriendelijk

i am friendly

ik ben vrolijk

i am happy

ik weet te onderscheiden

i know how to distinguish

ik ben overtuigend

i am persuasive

ik ben zelfstandig

i am independant

ik ben zelfverzekerd

i am confident

ik zie samenhang

i see connection between things

ik ben zorgvuldig

i am careful

ik ben zorgzaam

i am caring